Erwachsen

Cordobes (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

LOBO (CEA)

AktivHundeverträglich

SPIK (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich

SPIRIT (ANUA)

AktivFamilienhund

NIEBLA (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

CANELA (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

TIZ (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

SAMSON (ANUA)

AktivFamilienhund

SIBYLA (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich

FRASER (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich

CHARCO (PA)

AktivFamilienhundHundeverträglichLeine gewöhnt

PETRI (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglichKatzenverträglich

TEO 2 (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich

TOMAS (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

VanGogh (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

JOOSY (PA)

AktivHundeverträglichKatzenverträglich

CAYENA (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

JOTA (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

ELSA (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

CELTA (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

ENCA (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

CAREA (M)

AktivFamilienhundHundeverträglichKatzenverträglich

MODA (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich

QUA (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich

SHEINA (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich

TEO (M)

AktivHundeverträglich

TIMO (M)

AktivHundeverträglich

MERLOT (CR)

FamilienhundHundeverträglich

BONGO (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich

LILO (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich

DONALD (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

MISCHA (PA)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglichLeine gewöhnt

Negrut

Anna

Hundeverträglich

FRISKY (M)

AktivFamilienhundHundeverträglichKatzenverträglich

SAM (M)

AktivHundeverträglich

FRODO (M)

AktivHundeverträglich

DORA (ANUA)

Aktiv

AURKA (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich

MIRO (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich

MANOPLAS (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

MIA (ANUA)

FamilienhundHundeverträglich

INKA (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

NIKA (ANUA)

AktivFamilienhund

DALLAS (CR)

AktivHundeverträglichLeine gewöhnt

JANOSCH (CR)

für Hundeanfänger geeignetHundeverträglichLeine gewöhnt

CORY (CR)

HundeverträglichLeine gewöhnt

HARRISON (M)

Aktiv

OTELLO (M)

Hundeverträglich
Vergiss mich nicht Tiernothilfe e.V.